Medarbeidere Harstad

Bjørn Harald Berg

Daglig leder / Autorisert regnskapsfører
Telefon: 90 77 91 63
e-post

Vibeke Tobiassen

Nestleder / Autorisert regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 47
vibeke.tobiassen@averdi.no

Sverre Eilertsen

Regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 45
sverre.eilertsen@averdi.no

Aud Bergland

Regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 29
aud.bergland@averdi.no

Vibeke Eriksen

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 46
vibeke.eriksen@averdi.no

June Hagen

Lønnsansvarlig
Telefon: 96 09 12 35
june.hagen@averdi.no

Kristine Drechsler Hansen

Rådgiver / Autorisert regnskapsfører 
Telefon: 96 09 12 37
kristine.drechsler.hansen@averdi.no

Rigmor Hartviksen

Regnskapsfører 
Telefon: 96 09 12 42
rigmor.hartviksen@averdi.no

Bjørn Ellefsen

Regnskapsfører Telefon: 96 09 12 30 bjorn.ellefsen@averdi.no

Ivar Iversen

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 34
ivar.iversen@averdi.no

Laila Linaker

Organisasjonsrådgiver / Regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 38
laila.linaker@averdi.no

Randi Kringlebotten

Regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 41
randi.kringlebotten@averdi.no

     

Stig-Are Nilsen

Rådgiver / Autorisert regnskapsfører
Telefon: 97 17 05 21
stig.are.nilsen@averdi.no

Marit Ramberg

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 40
marit.ramberg@averdi.no

Mariann Skaanevik

IT-ansvarlig / Regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 39
mariann.skaanevik@averdi.no

Grethe Strøm

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 33
grethe.strom@averdi.no

Dag Lindstrøm

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 96 09 12 31
dag.lindstrom@averdi.no

Mai-Britt Lindstrøm

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 77 01 61 00
mailto:mai.lindstrom@averdi.no

Eirik Berg Grimsbo

Regnskapsfører

Telefon: 91 60 18 00 

eirik.grimsbo@averdi.no

Jan Magnus Østberg

Autorisert Regnskapsfører

Telefon: 47 75 67 30

epost

Mariell Hagerupsen

Regnskapsfører

Telefon: 47 75 62 50

epost

Eva I. Tobiassen

Lønnsansvarlig
Telefon: 96 09 12 32
eva.tobiassen@averdi.no

Marianne Bakkland

Regnskapsfører

Telefon: 77 01 61 00

epost

Karoline Heer Eidissen

Regnskapsfører

Telefon: 77 01 61 00

epost