Lønn

En enklere og mer oversiktlig lønnsrutine! Vårt lønnssystem dekker behovet for effektiv lønnsutbetaling innen alle bransjer.

Lønn er en viktig funksjon i virksomheten din. Lønnsområdet er utrolig stort og komplekst og stiller store krav til kompetanse hos den som skal ha ansvaret for den.

Averdi er spesialister på lønn og vi ivaretar lønnsfunksjoner til svært mange av våre kunder. Vårt lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling innen alle bransjer. Systemet oppfyller de krav som myndighetene stiller til både lønnsregistrering, utbetaling og rapportering.

Vi hjelper deg med følgende:

 • Lønnskjøring med utsendelse av lønnslipper og utbetaling av lønn 
 • Reiseregninger og bilgodtgjørelse
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift, lønns- og trekkoppgave pr 31.12.
 • Feriepenger
 • Skatte- og avgiftsoppgjør
 • Refusjon av sykepenger
 • Påleggstrekk/inkassotrekk
 • Oppfølging av fravær og ferie
 • Tariffregulering
 • Rapporter og statistikker
 • AA-registeret