Kundebrev desember 2016

Nyhetsbrev

Utdrag fra KUNDEBREV | Desember – 2016

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgifts-registrerte virksomheter skal fra og med 1.termin 2017 levere mva-meldingen, som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.
Vi har nå klargjort våre systemer slik at oppgavene blir korrekte også i 2017.

Skatteetaten innfører tvangsmulkt i større grad enn tidligere
Tvangsmulkt ilegges bl.a. ved:
• Ikke levert skattemelding (bl.a. dagens selvangivelse, selskapsoppgave, MVA-oppgave m.v.).
• Ikke levert tredjepartsopplysninger, bl.a. a-melding, aksjonærregisteroppgave, oppgave over utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.
• Ikke levert kontrollopplysninger som skattemyndighetene har bedt om.
• Ikke fulgt bokføringspålegg
Det er foreslått følgende satser:
• 2 rettsgebyr pr. dag ved tredjepartsopplysninger (f.eks. aksjonærregisteroppgave).
• ½ rettsgebyr pr. dag ved egne opplysninger (skattemelding).
• 1 rettsgebyr pr. dag ved bokføringspålegg.

Hele kundebrevet kan lastes ned her

Sjekkliste ifm årsoppgjøret finner du her