LØNNSGRUNNLAG – FRIST FOR LEVERING

Lønn frist 4.des 15

Siste frist for å levere lønnsgrunnlag for 2016 er 15. desember 2016

A-ordningen som ble innført i 2015 har medført at vi må ha inn grunnlagene tidligere enn før.

All lønn for 2016 skal nå være innberettet senest 5. januar 2017, og vi er derfor avhengig av å få inn all info om det som skal lønnes tidligere enn før.