UTBYTTEBESKATNING LÅN TIL AKSJONÆR

Lån aksjonær 4.des 15

Regjeringen foreslår en endring gjeldende fra og med 7. oktober 2015

Reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær vil etter forslaget gjelde for lån som tas opp fra og med 7. oktober 2015 eller senere. Økning av saldo på lån som er tatt opp før ikrafttredelsesdatoen skattlegges som utbytte. Det samme foreslås å gjelde for videreføring eller forlengelse av lån som er forfalt.

Er det etablert slike lån før ikrafttredelsesdato for endringen, kan de løpe videre uten å bli berørt av den foreslåtte endringen. Det må imidlertid gjøres en vurdering av alle fordringer selskap har mot aksjonær pr 7. oktober for snarest mulig å avklare om det dreier seg om reelle lån, eller om det i realiteten er snakk om uttak som skal behandles som lønn eller ulovlig utbytte.

Vi regner med at dette vil følges tett opp av skattemyndighetene dersom lovforslaget blir vedtatt, noe vi regner med at det høyst sannsynlig blir.