Verdifull rådgivning

Samarbeid for økt lønnsomhet! Vi tilbyr et kompetanseteam for regnskap og økonomiske råd.

Averdi tilbyr regnskapsnære rådgivningstjenester. Våre rådgivere har god faglig og operativ erfaring innen områdene regnskap, IT, økonomistyring, eierstyring og selskapsledelse. At gode råd er dyre, er en gammel myte. Spør du oss, vil du få råd som er direkte lønnsomme for din virksomhet. Vår hovedinteresse er at du hele tiden skal utvikle deg positivt.

Våre ansattes kompetanseprofiler spenner seg fra nye og erfarne regnskapsmedarbeidere til siviløkonomer og autoriserte regnskapsførere.

Våre tjenester omfatter:

 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Regnskapsanalyser
 • Verdivurderinger
 • Forretningsførsel
 • Skatterådgivning
 • Etablering av ny virksomhet
 • Effektivisering og kostnadsstyring
 • Strategisk diskusjonspartner
 • Styrearbeid
 • Forretningsplaner
 • HMS-rådgivning