Regnskapstjenester

Regnskapet er et viktig styringsverktøy og vi sørger for at ditt regnskap til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig for deg som kunde. Vi skreddersyr en løsning som er riktig for deg!

Vi legger stor vekt på å skape trygge og verdifulle situasjoner for våre kunder. Regnskapet er kvalitetssikret i alle ledd. Rapportering og analyser av regnskapet gjøres jevnlig for å sikre økonomisk kontroll i din virksomhet. Vi er din diskusjonspartner og rådgiver. 

Vi skreddersyr en løsning for deg. Som kunde kan du selv velge de deler av regnskapspakken din bedrift har bruk for:

 • Skanning 
 • Bokføring
 • Remittering
 • Rapportering med nøkkeltall og kommentarer
 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Leverandør- og kundereskontro
 • Likningspapirer
 • Årsoppgjør

Vår målsetning er å være en verdifull støttespiller for økt lønnsomhet for din virksomhet.

Fakturering og inkasso

Fakturering og inndrivelse av fordringer er krevende. Vi tilbyr det som en integrert del av regnskapet.

Gode rutiner rundt fakturering og inkasso er suksesskriterier for god økonomistyring. Vi legger til rette for at disse rutinene skal være så effektive som mulig for deg som kunde. Lykkes du med det er grunnlaget lagt for en god likviditet i din bedrift.

Effektiv fakturering kan gjøres på to måter:

1. Du fakturerer i vårt system, Visma Business. Der kan du:

 • registrere kunder, varer og ordrer rett inn på systemet
 • utarbeide utgående faktura og sende til kunden
 • enkelt ta ut rapporter
 • postere innbetalinger automatisk 
 • generere automatiske purringer ut fra gitte intervaller

2. Du fakturerer selv i eget system og:

 • Vi importerer fakturajournalen i en fil til vårt system

Eller:

 • Du printer faktura og sender til kunden og kopi til oss (tradisjonelt)
 • Purringer følges opp gjennom deres system eller manuelt

Gode samarbeidspartnere på innfordring gjør at vi enkelt og rimelig formidler ubetalte fordringer til inkasso for videre oppfølging.